KubicaPartners s.r.o.

Zastupujeme několik set poškozených klientů společnosti Energeticky Holding Malina a.s.

OrelVelky_modre_pozadi

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
IČ: 03220885, DIČ: CZ03220885
sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, PSČ: 738 01
zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 59622
Nabídka právních služeb uvedena na : www.kubicapartners.cz
bankovní spojení: 123-4408800237/0100
Aktuální informace: www.PomocKlientumIPC.cz
Kontaktní email: magnuskova@kubicapartners.cz
Kontaktní mobilní telefonní číslo: 774 330 325

CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ - klikněte ZDE

Publikováno: 12.12.2023

Aktuální sdělení

Vážení klienti,

sdělujeme, že veškeré fondy, jejich právní zastoupení jsme ke dni 11.12.2023 převzali, byly přihlášeny se svou pohledávkou do insolvenčního řízení společnosti Service & Property Consulting, a.s., Praha IČO 09774874

Publikováno: 18.09.2023

IPC a svěřenské fondy

Vážení klienti,

jak jste již zaregistrovali v současné době u jedné z Vašich či Vámi spravované investice probíhá vyšetřování Policie ČR, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje podezření, zda-li v souvislosti s investicemi do skupiny společností IPC došlo ke spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu podle ustanovení § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb. a legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst.. 5 písm. b), c) zákona č. 40/2009 Sb., a to v souvislosti s kolektivním investováním do svěřenských fondů, avšak prostřednictvím tzv. Ponziho schématu.

V této souvislosti došlo k zablokování finančních prostředků společnosti IPC a všech navazujících společností. Vám či Vašim klientům, tak nejsou vypláceny benefity, případně nebyly vráceny vložené finanční prostředky. Současně se dá předpokládat, že systém investic nastavený v IPC bude nadále neudržitelný a u společností Quercus invest, a.s., Pinus invest a.s., Carpinus invest, a.s. a Sprinter Stellar CZ, s.r.o. bude zahájeno insolvenční řízení.

Za základě shora uvedeného v této fázi navrhujeme, zesplatnit dosud nesplatné pohledávky, zajistit chybějící podklady pro řádné doložení pohledávek a na základě plných mocí udělených naši kanceláři řadou svěřenských správců se domáhat nahlédnutí do policejního spisu. Zastoupení v této úvodní fázi nabízí naše advokátní kancelář za částku ve výši 3 300 Kč bez DPH, tj. 3 993 Kč s DPH za svěřenský fond, kdy tato platba zahrnuje také platbu za přihlášku do SPC.

V další fázi se budeme domáhat hromadného sjednaná uznání dluhu ze strany společností Quercus invest, a.s., Pinus invest a.s., Carpinus invest, a.s. a Sprinter Stellar CZ s.r.o.

Pokud nedojde k odblokování finančních prostředků skupiny IPC a Policie ČR bude dále situaci ve společnostech prověřovat či zahájí trestní stíhání, je vysoce pravděpodobné, že bude zahájeno insolvenčního řízení u společností Quercus invest, a.s., Pinus invest a.s., Carpinus invest, a.s., kdy bude nutné podat přihlášku pohledávky svěřenských fondů do insolvenčního řízení a zastupovat věřitele v insolvenčních řízeních. Jako profesionál na poli hromadného zastupování klientů a insolvencí nabízíme právní zastoupení v celém insolvenčním řízení, od podání přihlášky po zastoupení na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Jsme připraveni na tomto jednání naše klienty zastupovat, tedy hlasovat a prosazovat jejich zájmy.

Již nyní zastupujeme větší skupinu věřitelů a věříme, že v jednotě je síla.

Advokát naší kanceláře, pan JUDr. Radim Kubica, MBA je současně i insolvenčním správcem, a tedy problematika insolvenčního řízení mu není vůbec cizí. V rámci insolvenčního řízení dlužníka Growing Way, zastupuje naše kancelář více než 1700 věřitelů a JUDr. Kubica je v zastoupení klienta předsedou věřitelského výboru, dalších více než 200 věřitelů naše kancelář zastupuje v insolvenčním řízení Energetický Holding Malina a.s. V současné chvíli řešíme zastupování také v kauzách společnosti ze skupiny Premiot a Diversity Capital a také společností Concord Financial Holding a.s. a Concord Financial Invest s.r.o. Máme tedy v rámci kanceláře bohaté a úspěšné zkušenosti a také kapacitu zastupovat klienty hromadně a ve velkém množství.

Jsme připraveni Vaše zastoupení převzít. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit telefonicky, emailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 
V úctě

za Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát
Mgr. Iveta Kubica Magnusková, spolupracující advokátka

KubicaPartners s.r.o.

Jsme tým profesionálů z oborů práva a ekonomie. Znát právo pro nás neznamená pouhé memorování slov zákonů. Jde především o umění a odvahu využít sílu a moc, jež právo nabízí pro řešení situací, ve kterých se nacházíte.

Členové našeho týmu se specializují na jednotlivé oblasti práva, v nichž patří k těm nejlepším. Velikost našeho týmu nám umožňuje pokrýt celou škálu odvětví právního řádu ČR.

Máme za sebou tisíce zhotovených smluv, vyhraných soudních sporů a úspěšných jednání. Naší přidanou hodnotou je zejména schopnost kreativně a komplexně navrhnout více postupů vedoucích k realizaci vašich záměrů.

Můžete nás kontaktovat, najdeme řešení i pro vás.

Jak vám můžeme pomoci?

Praktikujeme právo již od roku 1998

Rodinné právo

Rozvod, výživné, vypořádání

Smluvní agenda

Kupní, darovací smlouvy

Směnky

Biancosměnky, eliminace žalob

Ústavní právo

Ochrana základních práv

GDPR

Ochrana osobních údajů

Firemní právo

Korporace, společnosti, družstva

Rychlý kontakt

Zavolejte nám 774 330 325 nebo vyplňte formulář.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Ozveme se při nejbližší možné příležitosti. Vzhledem k počtu poškozených klientů může být odezva delší než obvykle.